Read more: http://www.mybloggerstuff.com/2013/08/add-facebook-open-graph-metadata-in-blogger.html#ixzz3mgVXLk8t

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

Βραβείο Εξαιρετικής Επίδοσης στα λεωφορεία της Union. Α.Ε. στο Διαγωνισμό «Transport and Logistic Awards 2015»

Η Union A.E. δραστηριοποιείται στην Κρήτη με εικοσαετή εμπειρία στο χώρο των τουριστικών μεταφορών. Η πολύχρονη παρουσία της UNION οφείλεται στην αρτιότατη οργάνωση των μεταφορών.
Ασφάλεια, Άνεση, Πολυτέλεια και Πρωτοπορία, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που διέπουν την επιχειρηματική της φιλοσοφία. Είναι η μοναδική εταιρία του κλάδου στην Ελλάδα που διαθέτει πιστοποίηση προτύπου 9001, προτύπου ασφαλών οδικών μεταφορών 39001 και προτύπου ενεργειακής διαχείρισης 50001 από την TUV Rheinland. Το 2013 η εταιρία Union A.E. αποφάσισε να επενδύσει σε κάτι πρωτοποριακό και καινοτόμο, διατηρώντας για ακόμη μια φόρα το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών της.
Σε συνεργασία με την BK Telematics, η οποία είναι μια δυναμική εταιρία με δεκαετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εξειδικευμένων ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής που σχετίζονται με το πεδίο της γεωπληροφορικής (G.I.S), του δορυφορικού εντοπισμού (G.P.S.), των ασυρμάτων/κινητών επικοινωνιών (GSM,SMS,GPRS,3G, WiFi & NFC) και της τηλεματικής κατάφεραν να αποσπάσουν το:
Βραβείο της Εξαιρετικής Επίδοσης στην κατηγορία «Ευφυή Συστήματα Επιβατικών Μεταφορών» στο Διαγωνισμό «Transport and Logistic Awards 2015».
Στα λεωφορεία της Union έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός τηλεματικής που συλλέγει σε πραγματικό χρόνο στοιχεία για τη γεωγραφική θέση του λεωφορείου, την ταχύτητα του, την κατάσταση του κινητήρα, την ταυτότητα του οδηγού, την οδηγική συμπεριφορά (Eco driving factor), την κατάσταση του συστήματος κλιματισμού και τη θερμοκρασία καμπίνας με σκοπό την επίτευξη ιδανικής θερμοκρασίας με το ελάχιστο δυνατό ενεργειακό αποτύπωμα. Επίσης, κάθε δρομολόγιο προς εκτέλεση εισάγεται στο λογισμικό βελτιστοποίησης δρομολογίων είτε από τους χρήστες του γραφείου κίνησης, είτε από τους πελάτες της Union A.E με αντιστοίχιση στις αφίξεις/αναχωρήσεις αεροπλάνων ή κρουαζιερόπλοιων.
Μέσω του λογισμικού βελτιστοποίησης δρομολογίων (το οποίο περιλαμβάνει γεωγραφικό υπόβαθρο της Κρήτης με συγκοινωνιακά δεδομένα), ανατίθενται τα δρομολόγια σε λεωφορεία και οδηγούς με ακολουθία αλγορίθμου που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ικανοποίηση της χωρητικότητας του λεωφορείου, την έγκαιρη άφιξη στα σημεία αναχώρησης/άφιξης (με online σύνδεση με τις ώρες άφιξης/αναχώρησης αεροπλάνων και κρουαζιερόπλοιων) με κύριο σκοπό την ελαχιστοποίηση των διαδρομών χωρίς επιβάτες (empty leg). Ακολούθως αποστέλλονται τα στοιχεία του υπό εκτέλεση δρομολογίου στην οθόνη που βρίσκεται εγκατεστημένη σε κάθε λεωφορείο με αποτέλεσμα την ενημέρωση του οδηγού για το επόμενο δρομολόγιο, ενώ ο οδηγός έχει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιάμεση στάση (πχ. καταλύματα) να επιβεβαιώσει ή να πραγματοποιήσει αλλαγές στον αριθμό των επιβατών.
Στη οθόνη που βρίσκεται εγκατεστημένη σε κάθε λεωφορείο, απεικονίζονται και άλλα στοιχεία που αφορούν στον οδηγό κατά την εκτέλεση της εργασίας του: ο συντελεστής “Eco Driving Factor” που παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο τον τρόπο οδήγησης και ανιχνεύει υψηλές τιμές επιτάχυνσης/επιβράδυνσης, η ταχύτητα του οχήματος, η τάση λειτουργία του, και η θερμοκρασία καμπίνας. Έτσι, ενημερώνεται ο οδηγός σε πραγματικό χρόνο για όλες τις προαναφερθείσες τιμές (οπτικά και ηχητικά) και διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες οδήγησης με σκοπό τη βέλτιστη σχέση ασφάλειας/άνεσης/οικονομίας κατά τη μεταφορά.
Τέλος, με τη χρήση των μαγνητικών ταυτοτήτων των οδηγών καταγράφονται οι ώρες εργασίας των οδηγών και υπολογίζονται οι μισθολογικές καταστάσεις τους, ενώ ταυτόχρονα ελέγχεται η τήρηση του Κ.Ο.Κ. Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες αποστέλλονται μέσω του συστήματος τηλεματικής στο γραφείο κίνησης, και έτσι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα ανάληψης δράσεων. Απολογιστικά επίσης, διενεργείται ανάλυση των δεδομένων αυτών, και μέσω των προτύπων ISO 39001 & ISO 50001, δρομολογούνται αντίστοιχες διαδικασίες.

Με την εφαρμογή του «συστήματος ευφυών οδικών μεταφορών» για τη διαχείριση των τουριστικών λεωφορείων έχουν μειωθεί οι χρόνοι μεταφοράς, και εκτελείται αποδοτικότερα ο σχεδιασμός των δρομολογίων με ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων και σταθερά μειούμενο ενεργειακό αποτύπωμα ετησίως (tn CO2/km). Παράλληλα, έχει επιτευχθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς σε συνδυασμό με άλλα μεταφορικά μέσα (αεροπλάνα & κρουαζιερόπλοια), ώστε να τηρείται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών που καθιστούν την εταιρία UNION A.E. πρωτοπόρο στον κλάδο των τουριστικών μεταφορών, γεγονός που επιβραβεύεται από τις μακροχρόνιες συνεργασίες με κολοσσιαίους tour operators της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου